PULA
Pula je najveći grad Istarske županije s populacijom od 62.080 stanovnika (2006), a smješten je na južnom djelu istarskog poluotoka. Poput ostatka regije, Pula je poznata po blagoj klimi i mirnom moru i netaknutoj prirodi. Mjesto ima dugu tradiciju u proizvodnji vina, ribarenju, brodogradnji i turizmu. Još od doba Staroga Rima pa sve do nedavno, Pula je bila administrativno središte Istre.

VALTURA
Valtura je poznata po bogatom kulturnom i povijesnom nasljeđu. Najvrijednije nalazište Nezakcij, nalazi se samo 2 km od Valture i omiljeno je odredište arheologa. Jedinstvena ljepota istarske unutrašnjosti, slikoviti brežuljci, bujna vegetacija, staze za biciklizam i šetnju, sve su to ljepote koje Valtura nudi.

ŠANDALJ
Sustav više pećina i podzemnih špilja, nazvan po istoimenom kamenolomu Šandalja. U rimsko doba već se na ovom lokalitetu eksploatirao kamen. Do danas su istražene pećine Šandalja I i II. Akademik Malez pronašao je 1961. i 1962. godine ostatke sjekutića "homo erectusa" stare 1 milijun godina. Upravo ovi podaci govore o najstarijem pračovjeku Europe. Isto tako je na ovom lokalitetu pronađeno i najstarije udarno oruđe u Europi - kremeni udarač.

Lokalitet Sv. Stipan
smješten je uz morsku obalu sjeveroistočno od Šišana, te je oduvijek poznat kao bogato arheološko nalazište. Na samoj morskoj obali vidljivi su i brojni ostaci trilobita te ostaci vodospreme.

KAMENJAK
Kamenjak je najjužniji dio Istre, poluotok dugačak oko 9 km, vrlo razvedene obale duge oko 30 km prepune uvala, uvalica, rtova i plaža. Isprepleten je mrežom prašnjavih neasfaltiranih puteva i staza koji vode i do najzabačenijih dijelova. Prekriven je uglavnom niskim raslinjem i makijom uz nešto borove šume i oranica. Područje Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga prostire se južno od Premanture i poluotoka Glavice, na južnome dijelu Rta Kamenjak, obuhvaćajući 11 nenastanjenih otoka i otočića te plićine medulinskog arhipelaga. Rijetka su područja gdje se na tako maloj površini može naći toliko prirodnih dragocjenosti. Kamenjak je zakonom zaštićeno područje.

Radi očuvanja ekološke ravnoteže te vrijednih sastavnica okoliša, Prostornim planom područja posebnih obilježja - Donji Kamenjak i medulinski arhipelag - predviđena su tri tipa posebnih rezervata (posebni floristički rezervat, dva posebna rezervata u moru i poseban paleontološki rezervat), a dio tog područja ostao bi kao značajan krajobraz.

Posebni je rezervat područje kopna i (ili) mora, osobito značajan zbog jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili je pak stanište ugrožene divlje svojte, osobitog znanstvenog značenja i namjene (Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine, br. 70/05.).

Poseban floristički rezervat zauzimao bi površinu od 167,59 hektara, a lokalitet je određen na temelju florističkih istraživanja, gdje su registrirana staništa rijetkih, zaštićenih ili ugroženih biljnih vrsta.

Dva posebna rezervata u moru ukupne su površine od 406,9 hektara. Jedan obuhvaća podmorje otoka Šekovac, Fenera i Ceja (površine 283,8 hektara ), a drugi bi obuhvatio akvatorij otoka Fenolige, do uvale Debljak, površine od 123,1 hektara.

FENOLIGA
Područje otoka Fenolige i pripadajućeg akvatorija predviđeno je kao poseban paleontološki rezervat (obuhvat je istovjetan posebnom rezervatu u moru akvatorija otoka Fenolige). Otok je slavan u svijetu stručnjaka zbog okamenjenih stopa dvije vrste dinosaura.
Stope su otkrili slučajno kada se na tom području lomio kamen za gradnju. Stope su stare 90 milijuna godina.

Ispis

logo-small

    Turistička zajednica Općine Ližnjan-Lisignano // Krasa 7, 52204 Ližnjan // T/F: +385 52 578 426 // e-mail: info@liznjaninfo.hrHTZTZIZ