Turistička zajednica Općine Ližnjan nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva EU 2016/2012 Europskog parlamenta i vijeća.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.liznjaninfo.hr.


Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
•    slike nemaju pridružen prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
•    Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.
•    video sadržaji nemaju pridružen prikladan transkript;
•    pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama autorsko su djelo trećih osoba i nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana

Turistička zajednica Općine Ližnjan radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti
a) Turistička zajednica Općine Ližnjan se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Turistička zajednica Općine Ližnjan kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Turističke zajednice Općine Ližnjan sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Turistička zajednica Općine Ližnjan će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta https://www.liznjaninfo.hr  čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljna je 23. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Turistička zajednica Općine Ližnjan.
Izjava je zadnji put preispitana 05. listopada 2020.
Turistička zajednica Općine Ližnjan će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Ližnjan možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19) i Direktive EU 2016/2012 Europskog parlamenta i vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Turističke zajednice Općine Ližnjan:
Službenik za informiranje – mag. turism. cult. Natali Palko Zirdum
Kontakti: 052 578 426; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Način predavanja zahtjeva:
Poštom ili osobno: Turistička zajednica Općine Ližnjan, Službenik za informiranje, Krasa 7, 52204 Ližnjan
Elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefaksom: 052 578 426

Turistička zajednica Općine Ližnjan dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Godišnje izvješće PDF
Godišnje izvješće CSV

 

Za iznajmljivače

Za vikendaše

Za nautičare

Turistički ured

Turistička zajednica Općine Ližnjan

Krasa 7
52204 Ližnjan
Tel: +385 52 578 426
E-mail: 
info@liznjaninfo.hr 
tic@liznjaninfo.hr 

EU fondovi

InfoCovid